Select Page

W służbie Służby Bezpieczeństwa

W służbie Służby Bezpieczeństwa

via John w jednym miejscu, kolejna część z archiwum III RP.

1. Marek Grela – polski dyplomata, ekonomista, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador RP przy Unii Europejskiej, były wysoki rangą urzędnik Sekretariatu Rady Unii Europejskiej w Brukseli a następnie europejskiej służby dyplomatycznej. (Wikipedia)

a teraz Instytut Pamięci Narodowej

Marek Grela to syn Zenona, oficera GL i AK, po wojnie zastępcy komendanta MO w Krakowie i szefa prokuratury wojskowej w Rzeszowie. W 1977 Grelę, absolwenta SGPiS, wytypowano do pracy na stanowisku II sekretarza ambasady PRL w Hiszpanii. Natychmiast pozyskała go SB. Grela został pozyskany przez SB w maju 1977, przyjął pseudonim LUBOMIR. Jego oficerami prowadzącymi zostali rezydenci SOLER i RAMON.

J. Nowicki, naczelnik Wydz. III:

„Pracę Marka Greli po naszej linii oceniamy wysoko, zarówno na kierunku operacyjnym, jak i informacyjnym”

Miedzy innymi Marek Grela, szanowany w III RP dyplomata, doniósł SB również na swojego szwagra Romana Dulskiego, który uciekł na Zachód z siostrą Greli. Do dziś zachowały się trzy tomy teczki pracy Marka Greli ps. LUBOMIR zawierające ok. 1000 stron jego donosów, raportów i opracowań. Marek Grela ps. LUBOMIR był wyjątkowo cenionym przez SB kapusiem. A SB umiała takich wynagradzać. Czasem 150 USD, czasem 100 USD. Ostatnia informacja od Marka Greli ps. LUBOMIR zachowana w aktach SB pochodzi ze stycznia 1990. Wtedy zaczął utrwalać system III RP. Marek Grela, esbecki donosiciel ps. LUBOMIR, w III RP był ambasadorem, charge d’affaires, przedstawicielem przy UE i dyrektorem SG UE.

Marek Grela TW „Lubomir”, jak i Jan Wojciech Piekarski TW „Saim” , trafił do Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz uczelni Vistula.

 

2. Profesor Janusz Symonides polski prawnik, dyplomata, wykładowca uniwersytecki.

dokładnie:  Prof. Symonides, kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Międzynarodowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych, tajny współpracownik SB „DES”.  Pozyskany do współpracy z SB 26.09.1985 przez oficera o nazwisku Łódański. Był wtedy dyrektorem PISM. Wyrejestrowany 19.12.1989.

 

3. Jerzy Jaskiernia, KO PRYM „PRYMUS” został w 1995 ministrem sprawiedliwości, tuż po Cimoszewiczu KO „CAREX”, w rządzie Oleksego (agent PIOTR). 21 XI 1973, przed wyjazdem na stypendium w USA, Jaskiernia spotkał się z kpt. A. Pawłowskim z Wydz. VIII Dep. I i podpisał zobowiązanie.  Po powrocie ze stypendium w lutym 1975 PRYM zdał SB obszerną relację, kapując m.in. na prof. Jerzego Maciuszko i Jamesa Przepaściaka.

Proponując dalszą współpracę PRYMUS „wystąpił z propozycją przekazania mu sugestii co do tematyki przyszłej pracy habilitacyjnej”

W rozmowach z kpt. Fulczyńskim z SB w kwietniu 1975 opowiadał o INP, profesorach, Tygodniku Powszechnym, ZNAKu.

Kapitan Fulczyński: „Nie zauważyłem jakichkolwiek oporów odnośnie dalszej współpracy”.

Jaskierni zlecił inwigilację Izabelli Kaliszuczak.

W aktach IPN są ślady rozpracowywania przez Jaskiernię KO „PRYMUS” Konfederacji Polski Niepodległej. Teczkę niestety zniszczono.

12.07.2000 Sąd Apelacyjny w Warszawie wszczął wobec Jerzego Jaskierni KO „PRYMUS” postępowanie lustracyjne. 7.01.2009, po 9 latach i 9 wyrokach w sprawie, Sąd Najwyższy oczyścił Jerzego Jaskiernię „PRYMUS” z zarzutu kłamstwa lustracyjnego.

„Resortowe dzieci” tom III

 

 

 

O autorze

Bogdan607

Polak, emigrant, wolny człowiek .

Kategorie

Śledź nas

Napisz do nas

[email protected]