Select Page

Stalinowskie czystki w KOD

Stalinowskie czystki w KOD

Po przejęciu władzy przez ludzi wrogich Mateuszowi Kijowskiemu, postanowili oni rozprawić się z osobami które nie mogą pogodzić się z przegraną Mateusza. Pierwszy ruch to czystki komunikacyjne na stronach  facebook. Poniżej list Waltera Chełstowskiego do adminów i wezwanie do działań przeciwko niezadowolonym. A później zgłoszenie przez Jarosława Marciniaka 70 osób do sądu koleżeńskiego które nawołują do niepłacenia składek  na KOD.

„Szanowne Adminki i Szanowni Admini 🙂 Jest tak, że od iluś miesięcy grupa kilkunastu, kilkudziesięciu , kilkuset (?) osób swoimi postami, komentami itd. rozwala strony/ grupy KOD.
Jako admini ( i nie oszukujmy się ) świetnie wiemy kim oni są i znamy te osoby.Ich działań nie da się ująć w jakiekolwiek regulaminy. Ale ich skuteczność w rozwalaniu KOD jest jasna i przejrzysta. Koszmarnie skuteczna. Oskarżenia, insynuacje, podteksty, pozorne dyskusje, kierowanie ważnych rozmów na poboczne wątki, wołanie „o demokrację” , paszkwile, ataki personalne itd.
Wyobraźmy sobie na chwilę że każde z nas-adminów taką osobę/osoby może usunąć z dowolnej strony/grupy KOD.
Co by się wtedy stało ?
Nic . Oprócz iluś pretensji.
A jak wtedy ta nasza strona/grupa ( którą adminujemy ) by wyglądała ?
Gorzej ?
Och nie .
Nareszcie były na niej normalne rozmowy, dyskusje, informacje a co najważniejsze zastanawianie się jak działać skutecznie przeciw PiS , zamiast kretyńskiej i prowokacyjnej wewnętrznej nawalanki.
Nie jest ważne po której stronie ostatniego wewnętrznego sporu która z tych osób/osobników stoi.
Nie jest ważne czy są formalnymi członkami KOD czy też tylko Sympatykami.
Nie jest ważne czy są to tylko pieniacze, frustraci, „dziwne osobowości”, wrogowie, trolle ( o „agentach wrogich sił” nie wspomnę ) .
Ważne jest jak skutecznie rozwalają wewnętrznie ( strony/grupy KOD ) jak i zewnętrznie ( dając pokarm szczujni).
Usiłuję zrozumieć że cześć z nas, adminów- stojąc mentalnie i emocjonalnie po jednej czy drugiej części sporu – z pewną wewnętrzną satysfakcją wpuszcza posty/komenty tych osób.
Nie umiem tego pojąć .
Przeciwnik jest jeden.
Dlatego bez wahania i bez tłumaczenia , czysto subiektywnie – mówię wprost, usuwam takie osobniki ze stron/grup KOD.
Na początku ich posty i komenty.
Potem osobniki.
Bez tłumaczenia dlaczego .
Oczywiście że marginalna część adminów może wykorzystać moją podpowiedź do usuwania osób których nie lubi, lub do usuwania osób o innych poglądach niż ich-adminów.  Lub do usuwania osób „im wrogich” – to dotyczy w głównej mierze konfliktów w regionach.
Tak może być ( i bywało ).
Tacy admini nie mogą być adminami.
Bo , w sumie i na końcu , o co nam chodzi ?
Czy na odsunięciu pis od władzy ?
Czy też na pozwolenie ( okrzyki – „demokracja, demokracja, cenzura, cenzura „) aby jakaś ilość patologicznych osobowości zdominowała najważniejszy nasz (KOD) kanał komunikacji jakim jest FB?
Koszmar zmian ,w ciągu ostatnich miesięcy, na stronach KOD przekroczył wszelkie granice.
Również na „tajnych” , „zamkniętych „ itd.
Przez te „osobniki „.
Nie ma przebacz dla głupot, pieniactwa, prowokacji , sfrustrowanych osobowości.
Przyszłość naszego Kraju w jakimś stopniu zależy od przyszłości KOD.
A nie od tych ……..

Walter Chełstowski”

Drugi ruch to zgłoszenie przez Marciniaka do sądu  koleżeńskiego 70 osób które wzywają do niepłacenia składek na KOD

„Niniejszym zgłaszamy do Sądu Koleżeńskiego sprawę następujących członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji: 1. Urszula  2. Jacek  3. Daria  4. Marta  5. Bogusław  6. Urszula  7. Adam  8. Elżbieta  9. Krystyna  10.Maria  11. Agnieszka Dorota  12.Samanta  13.Piotr  14.Stanisława  15.Marta  16.Katarzyna  17.Przemysław  18.Katarzyna  19.Aleksandra
20.Jan  21.Aneta  22.Alicja  23.Jolanta  24.Anna  25.Małgorzata  26.Grażyna  27.Anna  28.Grzegorz  29.Ewa  30.Renata 31.Jakub  32.Katarzyna  33.Ewa  34.Robert  35.Beata  36.Alicja  37.Zbigniew  38.Jolanta  39.Ewa  40.Małgorzata  41.Katarzyna  42.Witold  43.Hanna  44.Barbara  45.Tomasz  46.Katarzyna  47.Anna  48.Grażyna  49.Ewa  50.Aleksandra  51.John  52.Magda  53.Jacek  54.Ewa  55.Renata  56.Olga  57.Jakub  58.Zofia  59.Maria  60.Marta  61.Artur  62.Jadwiga  63.Mark  64.Dominika 65.Izabela  Zarzucamy w/w członkom KOD naruszenie par. 12 ust. 2 pkt 1-4, par. 10 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia KOD (dalej: „Statut”) i par. 58 ust. 1 (ostatnie zdanie, po przecinku przecinku – „a także w trosce o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.”) Statutu oraz par. 6 ust. 1 i 3 a tym samym działanie na szkodę Stowarzyszenia poprzez: 1. Publiczne nawoływanie do nie płacenia składek członkowskich Komitetu Obrony Demokracji (dalej „KOD”) na wydarzeniu „Nie płacę składek na ŁOZIŃSKIEGO i Spółkę” na portalu społecznościowym Facebook (dalej „Facebook”), czyli działania na szkodę naszego Stowarzyszenia oraz utrudnianie działania stowarzyszenia a w szczególności poprzez naruszenie par. 7 ust. 3 2. Poprzez niepłacenie składek członkowskich na nasze Stowarzyszenie KOD, a tym samym działanie na szkodę ekonomiczną naszego Stowarzyszenia 3. Naruszenie wizerunku oraz dobrego imienia naszego Stowarzyszania, jego wiarygodności i pozycji jako obrońcy demokracji oraz zasad prawnych (Statutu Stowarzyszenia KOD) 4. Zaangażowanie się w inicjatywę ODnowa, której celem jest uszczuplenie środków finansowych na działalność naszego Stowarzyszenia, poprzez organizowanie kwest ODnowy na wydarzeniach organizowanych przez KOD. W związku z wagą zarzutów oraz działaniem z pełną premedytacją wnosimy o wydalenie w/w z grona członków Stowarzyszenia KOD, czyli sankcję przewidzianą w par. 60 ust. 2 pkt. d Statutu w związku z par. 14 ust. 1 pkt 3.
Uzasadnienie: Wymienione wyżej osoby biorą udział w publicznym wydarzeniu na Facebooku „Nie płacę składek na ŁOZIŃSKIEGO i Spółkę”. Wydruk z ekranu wydarzenia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku. Wydarzenie to ma charakter zachęty do podobnego działania, a każdy, kto bierze w nim udział, publicznie deklaruje poparcie dla niego, działając tym samym na szkodę naszego Stowarzyszenia. Dodatkowo w komentarzach osoby te chwalą się tym faktem i namawiają innych do podobnego działania (załącznik nr 2). Wiele osób twierdzi, że nie wpłaca składek członkowskich już od wielu miesięcy (por. np. Elżbieta K.: „Ale ja już nie płacę od dawna”; Maria L.: „od stycznia nie” itp.). Dodatkowo niektóre z tych osób, jak pani Krystyna Ś., członek Komisji Rewizyjnej KOD Mazowsze, umieszcza kpiące komentarze w stosunku do osób nawołujących do finansowego wspierania naszego Stowarzyszenia (zał. nr 3) Osoby, o których mowa powyżej, przystąpiły też do nowo tworzonej inicjatywy Odnowa. Manifest Odnowy (z jej profilu facebookowego) poniżej: „Stało się. 27 maja 2017 roku Stowarzyszenie KOD wkroczyło, naszym zdaniem, na ścieżkę przekształcenia się w partię polityczną. Budzi to nasz głęboki sprzeciw. Wywodzimy się z Komitetu Obrony Demokracji, od początku jego istnienia budowaliśmy jego markę, struktury i kapitał społeczny. Nie możemy przyglądać się biernie niszczeniu dorobku naszego i dziesiątek tysięcy zaangażowanych w ten ruch społeczny obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. W poniedziałek, 29 maja, zawiązujemy komitet organizacyjny stowarzyszenia ODnowa. Cele mamy jasne. OD w naszej nazwie to to samo OD co w logo KOD – obrona demokracji, demokracja obywatelska. Naszym głównym celem jest obrona wartości podstawowych, które obecny rząd niszczy na każdym kroku. Wolności! Równości! Demokracji! Państwa Prawa! Życzymy powodzenia Stowarzyszeniu KOD. Jakże by inaczej. Większość z nas jest jego aktywnymi członkami. Zapraszamy tych, którym nie odpowiada kierunek, w którym podąża SKOD – działajcie z nami.
JM”

O autorze

Bogdan607

Polak, emigrant, wolny człowiek .

Kategorie

Śledź nas

Napisz do nas

[email protected]