Select Page

50000 nieprawdziwych twarzy Misiewicza

50000 nieprawdziwych twarzy Misiewicza

Korzystając z prawa do informacji publicznej napisałem maila do rzecznika Polskiej Grupy Zbrojeniowej Łukasza Prusa o następującej treści.

Szanowny panie rzeczniku

Bardzo proszę o przekazanie następującej informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

1. Proszę o podanie dnia, od którego w PGZ jest zatrudniony Bartłomiej Misiewicz.

2. Jakie zajmuje stanowisko

3. Proszę o podanie daty, od kiedy to stanowisko zostało utworzone.

4. Co zdecydowało o przyjęciu do pracy pana Bartłomieja Misiewcza.

5. Jaki ma zakres obowiązków.

6. Jakie jest jego miesięczne wynagrodzenie wraz ze wszystkimi dodatkami”

oto odpowiedź jaka otrzymałem:

„Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na nieprawdziwe publikacje medialne Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. informuje, że nie jest prawdą, iż miesięczne wynagrodzenie pana Bartłomieja Misiewicza w PGZ S.A. wynosi 50 tys. zł.

Należy jednocześnie podkreślić, że wynagrodzenie żadnego z pełnomocników zarządu PGZ S.A. nie sięga tej kwoty.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. do redakcji dziennika „Rzeczpospolita” oraz dziennika „Fakt”, które podały opinii publicznej tę nieprawdziwą informację, oraz do wszystkich redakcji ją powielających wystosuje wnioski o publikację sprostowania.

 

Z serdecznym pozdrowieniem,

 Łukasz Prus

Zastępca Dyrektora

Biuro Komunikacji i Promocji

Polska Grupa Zbrojeniowa S. A.”

 

Z mojej strony mogę dodać tylko że jeszcze raz poproszę o szczegółowe informacje. Napisałem kolejnego maila z prośbą o ustosunkowanie się do  pytań w punktach.

(RP)

 

O autorze

Bogdan607

Polak, emigrant, wolny człowiek .