Select Page

Adam Daniel Rotfeld – teczka

Adam Daniel Rotfeld – teczka

W porozumieniu z Johnem jego tweety spisane w jednym miejscu.

Adam Daniel Rotfeld (ur. 4 marca 1938 w Przemyślanach) – polski dyplomata, badacz stosunków międzynarodowych, profesor nauk humanistycznych, w latach 2001–2005 wiceminister spraw zagranicznych, w 2005 minister spraw zagranicznych.

Pracę dla bezpieki Rotfeld rozpoczął w 1958. Ze względu na koneksje rodzinne i towarzyskie SB wiązała z nim wielkie nadzieje. Pierwszym zadaniem zleconym mu przez bezpiekę była inwigilacja Niemców podczas Wyścigu Pokoju. Kariera „Rota” w kontrwywiadzie trwała krótko. Już 4.04.1959 kpt. Legucki z Wydz. II Dep. I napisał raport o zgodę na werbunek Rotfelda. Jest jednak pewna kolejność służbowa. Komunistyczny wywiad musiał poczekać na zakończenie Wyścigu Pokoju ’59 – „Rot” pomagał i tym razem.

Kpt. Pałka z KWMO w Warszawie: „Rotfeld jest b. chętny do współpracy, czuje się zażenowany, gdy nic nie ma, a widać, że chce pomóc”.

Jest rok 1974, Rotfeld wchodzi w skład delegacji na konferencję KBWE. 18.01 podpisuje zobowiązanie. Adama Rotfelda pozyskał płk J. Mędrzycki, starszy inspektor Wydziału III Departamentu I.

Adam Rotfeld  „Zobowiązanie jest wyrazem mojej obywatelskiej i patriotycznej postawy i woli aktywnego udzielania pomocy dla dobra Polski”

W trakcie pobytu w Genewie Rotfeld „RAUF” nawiązał kontakt z Henrykiem Bosakiem, szefem rezydentury „RODAN”. Dziękował mu za zaufanie SB. Adam Daniel Rotfeld przyjął od Bosaka na dzień dobry 200 CHF. Chciał zostać „MARKIEM”, ale taki kapuś już był. Został więc „RADEM”. „RAD” jest szanowany przez delegację radziecką za nieustępliwość i dość ślepe podporządkowanie delegacji ZSRR”. Notatka SB z VI 1974. Po powrocie do Polski A. D. Rotfeld popędził do restauracji „Na Rozdrożu”. Ppor. Sawicki: „Rauf” zadeklarował pełną gotowość współpracy. Centrala znudziła się raportami Rotfelda, które, choć częste, były bardzo ogólnikowe. Trafił do archiwum. Ponownie pozyskany w V 1978. Tym razem Adam Daniel Rotfeld został „SERBEM”, nr ew. 12367. A równocześnie – kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Europejskiego PISM. W 1988 Rotfeld wszedł do prezydium Światowej Rady Pokoju „popierającej ludzi i ruchy narodowowyzwoleńcze w walce z amerykańskim imperializmem.

Akta Adama Daniela Rotfelda, ps. RAUF, RAD, ROT, SERB, zniszczono 22.01.1990. „Uzyskane materiały przedstawiały wartość informacyjną”.

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego stworzyli: Karkoszka „ETA”, Rotfeld „RAUF”, Rosati „BUYER”, Siwiec „JERZY”, Lachowski „ZELWER”.

 

O autorze

Bogdan607

Polak, emigrant, wolny człowiek .