Select Page

Autor: Erewan

Słowo TRZY jest zgodne z konstytucją

Pan Prezes Rzepliński podając podstawę prawną do obradowania dzisiaj w składzie pięcioosobowym, zamiast pełnym, powołał się na stan wyższej konieczności. Link do tej sprawy: http://trybunal.gov.pl/s/k-4416/. I słusznie. Stan ten [wyższej konieczności] znany jest bowiem Wysokiemu Trybunałowi nie od dzisiaj. I tak oto czytamy w orzeczeniu K 24/15 „Niezgodne z konstytucją są zaskarżone przepisy w zakresie, w jakim nie przewidują sytuacji usprawiedliwiających kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym  wówczas, gdy zachodzi stan wyższej konieczności – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.”. http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9388-zasady-zatrzymania-prawa-jazdy/ Nie wiem dokładnie co ten stan [wyższej konieczności] w praktyce znaczy, ale określenie...

Czytaj dalej