Select Page

Autor: Bogdan607

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

10.11.2017 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP)) Parlament Europejski, – uwzględniając traktaty UE, a w szczególności art. 2, 3, 4, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), – uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, – uwzględniając Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, – uwzględniając europejską konwencję praw człowieka oraz powiązane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, – uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności” (COM(2014)0158), – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji w Polsce 1. – uwzględniając swoją...

Czytaj dalej

Kultura gwałtu środowiska Gazety Wyborczej

Żeby zrozumieć patologię i hipokryzję środowiska Gazety Wyborczej, musimy wrócić na chwilę do wywiadu Anny Śmigulec w którym opowiada spotkanie w kawiarni z Januszem Rudnickim – pisarzem: Rzeczywiście, z godzinę później, kiedy siedziałam już z koleżanką, reporterką, dołączył do naszego stolika. Rozmawiamy miło, kafejka pełna ludzi, aż tu nagle w drzwiach pojawia się ów kolega, a pisarz woła do niego: „Chodź, kurwy już są!”. Zamurowało mnie. Nie zrobiłam nic, choć na co dzień jestem asertywna i reaguję, gdy komuś dzieje się krzywda. Po tym kiedy Anna Smigulec wyjawiła nazwisko pisarza, ten postanowił ja przeprosić w ten sposób: No więc...

Czytaj dalej

Historia pewnego zdjęcia z lotu do Portugalii

Historia zdjęcia Ryśka i Aśki lecących do Portugalii W nocy 1 stycznia, na twiterze pojawiło się zdjęcie…. Nie, powinienem zacząć od tego, że grałem na konsoli w Wiedźmina, a że jestem uzależniony od twittera, co jakiś czas patrzyłem na telefon, generalnie, dlatego że jestem uzależniony od twittera, zawsze  jestem w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.   I teraz W nocy 1 stycznia, na twiterze pojawiło się zdjęcie, zdjęcie Ryska w samolocie, takie było pierwsze wrażenie…ale, ale, zaraz, on tam nie jest sam! Obok, wpatrzona w Ryśka siedzi Joanna Schmidt. Po tym jak się zorientowaliśmy że to nie leci Rysiek...

Czytaj dalej

Jak NGO „zarządzały” gospodarką wodną w czasach rządów Tuska

Analiza w całości wykonana przez Żabkę czyli tzw. „anonimowego użytkownika twittera”. Wszystko można sprawdzić. „Chcecie się dowiedzieć, jak pewien NGO we współpracy z dwoma uniwersytetami wywarły wpływ na zmianę prawa w gospodarce wodnej za PO-PSL? Bohaterem kolejnej złotej pracy dla NGO która przekłada się na wywieranie presji na rząd i zmiany w ustawach, jest dr Przemysław Nawrocki. Pan Nawrocki jest działaczem WWF Polska, w temacie gospodarki wodnej. Jest przeciwnikiem żeglugi śródlądowej i przekopu Mierzei Wiślanej. Dr. Nawrocki powiązany jest ze środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy wraz z nim założyli stowarzyszenie CENTRUM OCHRONY MOKRADEŁ. Na Uniwersytecie Warszawskim co roku organizowany...

Czytaj dalej

Projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Fake News

U S T AWA z dnia ………… 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną1) oraz niektórych innych ustaw2) Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) wprowadza się następujące zmiany: 1) dotychczasowy tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „ustawa o świadczeniu usług elektronicznych w społeczeństwie informacyjnym” 2) w art. 3a dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W zakresie ochrony wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli usługa jest dostępna dla usługobiorców mających...

Czytaj dalej