Select Page

Czternasty tydzień Prezydenta Trumpa

Czternasty tydzień Prezydenta Trumpa

Biały Dom przedstawił założenia planu reformy amerykańskiego systemu podatkowego. Plan ten przewiduje największą w historii USA redukcję podatków od dochodów zarówno indywidualnych podatników jak i wszystkich przedsiębiorstw prywatnych. Plan Trumpa przewiduje zmniejszenie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw prywatnych z obecnych 35 proc., a w niektórych przypadkach nawet 39,6 proc. do 15 proc. Plan podatkowy przewiduje także zmniejszenie liczby przedziałów podatków z obecnych dziewięciu do zaledwie trzech. Najbogatsi Amerykanie, w przypadku wprowadzania reformy w życie będą płacili mniejsze podatki od swoich dochodów: zamiast obecnych 39,6 proc., 35 proc.
Plan zakłada ponadto zmniejszenie podatków od zysków wypracowanych przez amerykańskie firmy poza granicami kraju, by w ten sposób nakłonić korporacje do przenoszenia do USA „chomikowanych” za granicą zysków, których wysokość szacuje się na 2,7 bln dolarów.
Plan reformy podatkowej Trumpa przewiduje podniesienie ulg podatkowych, jakie indywidualni podatnicy będą mogą odliczać od bazy opodatkowania do 24 tys. dolarów, uproszczenie procesu przygotowywania i składania zeznań podatkowych oraz likwidację wielu ulg podatkowych i luk prawnych wykorzystywanych z reguły przez najbogatszych Amerykanów.

Prezydent Trump, który powiedział w środę, że USA nie wycofają się na razie z Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA), ostrzegł w czwartek, że jeśli nie uzyska w ramach negocjacji z Kanadą i Meksykiem „dobrych warunków” porozumienia, USA wyjdą z układu.

Sędzia federalny z Kalifornii zablokował zarządzenia administracji Donalda Trumpa, wstrzymujące państwową dotację dla miast – sanktuariów, chroniących nieudokumentowanych imigrantów. Sędzia William Orrick wydał wstępną decyzję po tym jak wpłynęły dwa pozwy: pierwszy złożony przez miasto San Francisco a drugi przez powiat Santa Clara (Kalifornia). W dokumentach znalazło się zastrzeżenie do decyzji Trumpa, który zagroził, że wstrzyma federalne dofinansowanie dla miast, które nie współpracują z urzędem imigracyjnym i chronią osoby bez stałego pobytu przed deportacją z USA. Nakaz sądu federalnego zostanie utrzymany na czas toczącego się dalszego postępowania sądowego

Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze dotyczące rolnictwa, zgodnie z którym nowo powołany zespół zadaniowy zbada, które z obowiązujących przepisów i regulacji prawnych hamują rozwój amerykańskiego rolnictwa. Pierwszym zadaniem zespołu będzie przygotowanie w ciągu 180 dni raportu rewidującego wszystkie niepotrzebne bariery, które utrudniają wzrost gospodarczy amerykańskiego rolnictwa. Rozporządzenie zostało podpisane w obecności 14 rolników i ekspertów ds. rolnictwa oraz nowo zaprzysiężonego ministra rolnictwa Sonny’ego Perdue.

Według najnowszego sondażu Rasmussen Reports, 45% Amerykanów popiera prezydenta Trumpa, 55% ocenia dotychczasową prezydenturę negatywnie.

O autorze

Tomasz Witowski

Polak. Katolik. Konserwatysta.