Select Page

KOD, wybory, Tadeusz Korablin – kandydat do ZG SKOD

KOD, wybory, Tadeusz Korablin – kandydat do ZG SKOD

Tadeusz Korablin, były oficer WSI kandydatem do Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD

Tak siebie przedstawia w prezentacji

„Witam wszystkich

Zgłosiłem moją kandydaturę do Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD.

Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Specjalizuję się w tej problematyce od wielu lat, szczególnie w kontekście strategii NATO i UE. Ukończyłem studia politechniczne i ekonomiczne. Jestem żonaty. Mam dorosłego syna. Całe moje życie zawodowe związałem z resortem obrony narodowej. Kierowałem zespołami i pracowałem w zespołach działających w różnych warunkach i środowisku. W latach 1994 – 1995 pełniłem służbę strefie działań wojennych, w Południowym Libanie. W roku 1997 nadzorowałem z ramienia OBWE przebieg wyborów w krajach b.

Jugosławii. W latach 1998 – 2004 pełniłem służbę w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO w Brukseli. Odszedłem z MON w 2006 roku gdyż, jako oficer związany przysięgą, miałem jedynie taką możliwość wyrażenia dezaprobaty wobec poczynań PiS, realizowanych w armii. Od tego czasu zajmuję się pracą badawczą i współpracuję doraźnie z różnymi podmiotami, wykorzystując moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

W świetle wydarzeń, którymi targany jest dzisiaj KOD, po namyśle i wielu rozmowach z Koleżankami i Kolegami, postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę. Zgłaszam, by nasz Ruch odzyskał wewnętrzną spoistość i solidarność, a także wewnętrzny spokój. Potrzebna jest w tym celu i mediacja i słuchanie innych. Przecież inni mogą być mądrzejsi od nas. Nie zawsze to my mamy rację, a nasza racja nie musi być „najnajsza”. Swoimi działaniami i autorytetem zamierzam wspierać działania zmierzające do osiągania tego stanu, szczególnie w zawiłej sytuacji na Mazowszu. Nadal wierzę, że KOD nas łączy. I będzie łączyć!

KOD ma przyszłość! Przyszłość nie dla samego KOD, ale przede wszystkim dla demokratycznej Polski, trwale obecnej w zachodnim kręgu cywilizacyjnym. W Europie i obszarze euroatlantyckim! Nasze osobiste ambicje, choć ważne, stawiam na ostatnim miejscu. Dla owej przyszłości Polski, KOD i naszej osobistej, w nadchodzących latach powinniśmy skoncentrować uwagę i pracę na głównych celach:

1. Działaniach edukacyjnych: na budowaniu świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa obywatelskiego. Jest to proces długotrwały i zaniedbany, także przez nas. Czeka nas długi marsz, ale każdy marsz zaczyna się od pierwszego kroku.

2. Działaniach informacyjnych: wszelkie wolności i korzyści, jakie wiążemy z przynależnością do naszej wspólnoty w ramach NATO i Unii Europejskiej musimy rozpisać na atomy, pokazując jak najszerszym kręgom obywateli, co mogą łatwo stracić. Pokazując im zagrożenia dla ich życia codziennego, generowane kolejnymi decyzjami władzy. Decyzjami zmierzającymi do wyprowadzenia nas z Europy w stronę narodowo-socjalistycznej, posowieckiej satrapii. Mamy tutaj niemało do zrobienia.

To bardzo istotny obszar spraw, z którym wyjdziemy poza własne środowisko osób już przekonanych.

3. Protestach społecznych, centralnych i lokalnych, własnych i wspólnych, wyrażając poparcie także dla innych organizacji i inicjatyw społecznych, jeśli są one zgodne z naszą linią programową. Protesty powinny być przemyślane, starannie wybrane i dobrze umotywowane. Protesty nie przynoszą natychmiastowego efektu, ale są sygnałem dla obywateli i dla opinii międzynarodowej, że w Polsce nie ma milczącej zgody na dewastację praworządności.

4. Kontaktach i współpracy z organizacjami i inicjatywami społecznymi, z władzami samorządowymi i partiami politycznymi. Szczególnie istotnej w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych. Kontakty obejmujące cały ekosystem organizacji demokratycznych pozwolą na upublicznianie naszych wartości oraz na określenie wspólnego jądra wspieranych przez KOD programów partii i środowisk demokratycznych. Pozwoli to zajmować uzasadnione stanowisko w sprawie naszego ewentualnego wsparcia dla kandydatów koalicyjnych, lub o jego braku. Kontakty te zwiększą możliwości i skuteczność współpracy środowisk demokratycznych.

By wypełniać owe cele nasz Ruch musi odbudować swój wizerunek. Musi odzyskać zaufanie członków i sympatyków by ponownie stać się silną organizacja społeczną, z którą będą się liczyły środowiska demokratyczne i partie.

Nasze działania są długofalowe, a KOD powinien opierać swoje działania na rzetelnym programie. Powstrzymanie obecnej dewastacji ustroju Polski, nie przesądza, że kolejna władza nie będzie chciała skorzystać z już istniejących rozwiązań autorytarnych by utrzymać je dla własnej wygody politycznej. Musimy w działaniach doraźnych wykorzystywać wszelkie sytuacje, które mogą pogrążyć dyktaturę i tu jestem pełen podziwu dla spontanicznych akcji organizowanych w wielu regionach Polski. Najlepiej, co oczywiste, znam te z mojego rodzinnego miasta i regionu. Wiem, jak są one odbierane przez obecne władze.

Jestem osobą zrównoważoną i odpowiedzialną. Bardzo poważnie traktuję wartości, które stanowią fundament naszego ruchu: wolność równość i demokrację. To one wyznaczają granicę, w jakich działam i będę działał. Bardzo cenię sobie uczciwość, szczerość i lojalność. Moje kompetencje zawodowe, umiejętność planowania działań, prowadzenia mediacji i negocjacji oraz zdolność motywowania siebie i innych widoczne w dotychczasowych działaniach w KOD powinny przekonać delegatów.

W ZG chciałbym zajmować się kwestiami edukacji obywatelskiej i wspomagać takie inicjatywy w Regionach. Uważam, ze ten obszar naszej aktywności wymaga zarówno koordynacji, jak i korzystania z pomocy ekspertów, także zgromadzonych przez Przestrzeń Wolności. Konieczne jest też utrzymywanie bliskich kontaktów z zarządami regionalnymi i twórcami ciekawych inicjatyw. Jestem gotów do organizacji i utrzymywania kontaktów bieżących z organizacjami pozarządowymi i ruchami społecznymi oraz partiami politycznymi. Uważam, że KOD powinien potwierdzić swoje możliwości koalicyjne oraz swoją pozycję poważnego i szanowanego łącznika środowisk i partii demokratycznych.

Mieszkam w Warszawie, więc nie tracę czasu na odległe dojazdy. Moja sytuacja zawodowa i samodzielnie organizowana współpraca z podmiotami naukowymi i gospodarczymi pozwala mi na poświęcenie znacznego czasu na pracę dla KODu.”

O autorze

Bogdan607

Polak, emigrant, wolny człowiek .