Select Page

Piętnasty tydzień Prezydenta Trumpa

Piętnasty tydzień Prezydenta Trumpa

Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy o zniesieniu systemu opieki medycznej Obamacare i zastąpieniu go systemem przygotowanym przez kierownictwo Partii Republikańskiej. Wynik głosowania 217-213. To duży sukces Donalda Trumpa. W Partii Republikańskiej nie brakowało przeciwników zniesienia Obamacare. Teraz tematem zajmie się Senat.

Donald Trump podpisał ustawę budżetową, która do 30 września br., czyli do końca bieżącego roku fiskalnego, przeznacza bilion 100 miliardów dolarów na wydatki rządu federalnego. Senat miał czas do północy w piątek czasu wschodniego, aby przyjąć ustawę i przedstawić ją do podpisu prezydenta. Izba Reprezentantów zrobiła to już we wtorek. Tym samym Kongres odsunął widmo paraliżu federalnej administracji.

Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które zezwoli Kościołom i związkom wyznaniowym na angażowanie się w politykę i otwarte popieranie kandydatów w wyborach. Wcześniej zabraniała tego tzw. poprawka Johnsona. Trump ogłosił decyzję o zawieszeniu poprawki podczas Narodowego Śniadania Modlitewnego. Odbywa się ono od 1953 r., zawsze – w pierwszy czwartek maja. W trakcie uroczystości, jaka miała miejsce w Ogrodzie Różanym Białego Domu, Trump zaznaczył, że jego decyzja ma na celu ochronę wolności słowa. Przyjęta w 1954 r. poprawka Johnsona zabrania instytucjom religijnym, charytatywnym oraz akademickim, które korzystają ze zwolnień podatkowych, otwartego angażowania się w politykę i popierania kandydatów w wyborach, pod groźbą cofnięcia ulg i zwolnień. Została przyjęta z inicjatywy senatora Lyndona B. Johnsona. To kolejna obietnica wyborcza, którą prezydent Trump spełnił.

Prezydent USA Donald Trump podpisał dekret w sprawie rozszerzenia możliwości dokonywania podmorskich wierceń w celu wydobycia ropy i gazu ziemnego w strefach, gdzie było to dotąd zabronione. Dekret może doprowadzić do zniesienia takiego zakazu na rozległych akwenach obu sąsiadujących z terytorium USA otwartych oceanów, Morza Arktycznego i Zatoki Meksykańskiej. Akt ten nakazuje ministerstwu spraw wewnętrznych dokonanie przeglądu ostatniego uchwalonego przez administrację Obamy pięcioletniego planu gospodarowania złożami ropy oraz gazu na szelfie kontynentalnym USA i zastąpienie go nowym planem. Dekret unieważnia również ustanowienie przez Obamę trwałego zakazu wierceń na niektórych akwenach Morza Arktycznego. Zleca ponadto ministrowi handlu Wilburowi Rossowi przejrzenie podjętych przez poprzedniego prezydenta decyzji o utworzeniu nowych morskich obszarów rezerwatowych.

Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że w trakcie swojej pierwszej podróży zagranicznej, w drodze do Brukseli na szczyt NATO i spotkanie G7 w Taorminie we Włoszech, odwiedzi najpierw Arabię Saudyjską, następnie Izrael oraz Watykan.

Według najnowszego sondażu Rasmussen Reports, 46% Amerykanów popiera prezydenta Trumpa, 54% ocenia dotychczasową prezydenturę negatywnie.

O autorze

Tomasz Witowski

Polak. Katolik. Konserwatysta.