Select Page

Słowo TRZY jest zgodne z konstytucją

Słowo TRZY jest zgodne z konstytucją

Pan Prezes Rzepliński podając podstawę prawną do obradowania dzisiaj w składzie pięcioosobowym, zamiast pełnym, powołał się na stan wyższej konieczności. Link do tej sprawy: http://trybunal.gov.pl/s/k-4416/.

I słusznie. Stan ten [wyższej konieczności] znany jest bowiem Wysokiemu Trybunałowi nie od dzisiaj. I tak oto czytamy w orzeczeniu

K 24/15

„Niezgodne z konstytucją są zaskarżone przepisy w zakresie, w jakim nie przewidują sytuacji usprawiedliwiających kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym  wówczas, gdy zachodzi stan wyższej konieczności – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.”.

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9388-zasady-zatrzymania-prawa-jazdy/

Nie wiem dokładnie co ten stan [wyższej konieczności] w praktyce znaczy, ale określenie bardzo mnie się podoba (brzmi nieźle*) i skłaniałbym się do hipotezy, że w szczególności przejazd Sędziego na Obrady Trybunału Konstytucyjnego należałoby uznać za tokowy jak najbardziej. Podobnie jeśliby sędzia był chory i musiał jechać do szpitala. Lub na na międzynarodową konferencję ewentualnie ale w sprawie Trybunału. Albowiem, jak dzisiaj objawił Prezes Rzepliński: Sędzia ma obowiązek orzekać. Chyba, że jest chory. Albo bierze udział w międzynarodowej, ważnej konferencji na temat Trybunału, oczywiście. Tym bardziej, że Pan Andrzej – sam słyszałem jako rzecze – nie jest jakimś tam kierownikiem szkoły podstawowej, ale Najwyższym Ajatollahem .

  • – bez aluzji do Nowoczesnej Posłanki

 

O autorze